Ниигэм 3 may 2021 545

Хүүгэдэй зарим сэсэрлигүүд амаралтын үдэрнүүдтэ хүдэлхэ


Май һарын һайндэрнүүдэй үедэ Буряад Улас дотор хэдэн хүүгэдэй сэсэрлигүүд хүдэлхэ. Энэ ушараар тусхайта бүлгэмүүд байгуулагдажа, амаралтын үдэрнүүдтэ сэсэрлигтэ ябаха хүүгэд тодорхойлогдожо байна.

Хамтадаа уласай аймагуудта, Улаан-Үдэ хотодо 113 бүлгэм хүдэлхэ», - гээд Буряад Уласай болбосоролой яаман дуулгана.

Хүдэлхэ сэсэрлигүүдтэ коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд шангаар сахигдаха.   Ямар сэсэрлигүүд хаана хүдэлхэ тухай тодорхой мэдээсэл энэ хаягаар орожо, хараха аргатайт. https://burunen.ru/news/society/82234-v-detskikh-sadakh-buryatii-budut-rabotat-113-dezhurnykh-grupp/

Фото: egov-buryatia.ru/minobr