Ниигэм 14 may 2021 781

Улаан-Үдэ хотодо 16 градус дулаан болохо

Буряад Улас дотор мүнөөдэр, майн 14-дэ, шииг нойтон орохогүй. Һүниндөө баруун тээһээ һулаханаар һалхилха. Үдэртөө 6-12 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 2 градус дулаанһаа 3 градус хүрэтэр хүйтэн хонохо, хойто болон баруун урда аймагуудаар 4-9 градус хүйтэн һүниндөө болохо. Үдэртөө 6-11, зарим нютагуудаар 13-18 градус дулаан тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Баруун тээһээ секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 1-3 градус хүйтэн, үдэртөө 14-16 градус дулаан болохо, - гээд уларил шэнжэлэгшэд дуулгана.  

Фото: pixabay.com