Ниигэм 17 may 2021 447

​Улаан-Үдэдэ трамвайн харгынууд шэнэлэгдэнэ

© фото: instagram.com/tramvay03

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэл хотын Чертенковой гудамжаар нэгэ модоной зайда трамвайн харгын шэнэлэгдээ.

- Түмэр-бетон шпала дээрэхи трамвайн рельснүүд 50 жэлһээ дээшэ ашаглагдаха аргатай. Рельснүүдые холбоһон алюминотермитнэ гагналгын ашаар мөөрэнүүдэй түбэрөөн бага болоно, - гэжэ «Управление трамвая» эмхидэ хэлэбэ.

Августын 30 болотор Улаан-Үдэдэ Балтахиновай, Ключевская, Сахьяновагай гудамжануудта трамвайн харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Августын эхин болотор хэгдэхэ заһабарилгын ажалда 96 сая түхэриг һомологдохо юм.

Фото: instagram.com/tramvay03