Ниигэм 25 may 2021 333

​Хэлэ шэнжэлэгшэдэй һайндэр

© фото: vk.com

Мүнөөдэр, майн 25-да, Ород Уластамнай хэлэ бэшэгэй эрдэмтэдэй мэргэжэлтэ үдэр тэмдэглэдэгдэг заншалтай юм. Номой сангай ажалшад, хэлэ бэшэгэй һалбарида ном үзэжэ гараһан улад зон мүн юрэ уран үгэдэ эльгэтэй хүнүүдтэ хабаатай һайндэр болоно.

Филология гэжэ үгэ грек хэлэнһээ оршуулхада, «үгэдэ дуратай» гэһэн удхатай болоно. Иимэ һалбари Инди болон Греци гүрэндэ мүндэлһэн гээд түүхэ шудалагшад баримталдаг. Харин XVII-XVII зуун жэлнүүдтэ амяараа бэеэ дааһан эрдэмэй нэгэ хуби боложо байгуулагдаа.

Түрэл буряад хэлэ бэшэг, уран зохёол шэнжэлдэг эрдэмтэдээ болон багшанараа энэ мэргэжэлтэ үдэрөөрнь амаршалая. Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида Зүүн зүгэй институдта үсөөнөөршье һаа, буряад хэлэнэй болон уран зохёолой мэргэжэлтэд бэлдэгдэһээр. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: vk.com