Ниигэм 8 jun 2021 483

​Улаан-Үдэдэ Сахьяновагай гудамжаар трамвайн харгы заһабарилагдаха

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Июниин 11-эй үдэшын 22 сагһаа Сахьяновагай гудамжаар «Буряадай эрдэмэй түб» буудалһаа Сахьяновагай, Терешкова гудамжануудай уулзуур хүрэтэр трамвайн харгынууд заһабарилагдаха.

Тиигэжэ июниин 12-13-ай үдэрнүүдтэ Сахьяновагай, Ключевская гудамжануудта 4-дэхи трамвай ябахагүй. Саг зуурын болзорто 4-дэхи “а” трамвай «конечная Мелькомбинат» - «Мост Богатырский» - «Химчистка» - «Республиканская больница» - «Элеватор» - «конечная ЛВРЗ» - «Элеватор» - «Республиканская больница» - «Химчистка» - «Мост Богатырский» - « конечная Мелькомбинат» шэглэлээр ябаха.

Трамвайн харгынуудые заһабарилга Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ ябуулагдана.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан