Ниигэм 23 jun 2021 427

​Буряадай тамиршан Баясхалан Будаев Ородой чемпионадта гурбан медаль абаа

© фото: Спортын яаманай зураг

Буряадай тамиршан Баясхалан Будаев Ородой чемпионадһаа гурбан медальтай уржадэр гэртээ ерэбэ.

Түнхэнэй аймагһаа уг гарбалтай тамиршан нюдэнэй хараса муутай хүнүүдэй дунда мүрысэдэг гээд абаһаар лэ ойлгуулая.

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда хүнгэн атлетикээр Ородой чемпионат Чебоксары хотодо июниин 17-20-ой үдэрнүүдтэ болоһон байна. 30 можо, хизаарай 120 хараса муутай тамиршад мүрысөөндэ хабаадаа.

Баясхалан Будаев хоёр дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, олон тоото нютагаархидаа, спортдо дуратайшуулые баясуулаа. 5000 метрэй зайда урилдаанда тэрэ түрүүлһэн байна. Мүн 800 метртэ 1-дэхи һуурида гараа. 1500 метрэй зайда Баясхалан ори ганса тамиршанда хүсэгдэжэ, мүнгэн медаль абажа шадаа.

Мүрысөөнэй үедэ тамиршанай хажууда Сергей Манзаев һоригшонь байлсажа, сэнтэй зүбшэлнүүдые үгөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Спортын яаманай зураг