Ниигэм 29 jun 2021 593

​Буряад Улас Башкортостанһаа эмшэд ерэбэ

© фото: pixabay.com

Башкириин гүрэнэй эмнэлгын ехэ һургуулиин (БГМУ) мэргэжэлтэд Буряад Уласай инфекционно госпитальнуудта ажаллахаяа ерээ. Ехэ һургуулиин мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, мэргэжэнги эмшэдэй бригада коронавирус үбшэнтэниие аргалхада, туһа хүргэхэ юм.

2021 оной июниин 28-да Башкириин мэргэжэлтэд Буряад руу зорибо. Бригадын бүридэлдэ эмшэд-анестезиологууд-реаниматологууд, эмшэд-инфекционистнууд. Бүхыдөө найман хүн уласаймнай ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэлсэхэ. БГМУ-гай клиникын дүй дүршэлтэй эмшэн, анестезиолог-реаниматолог Никита Здорик бригада хүтэлбэрилнэ.

- Мүнөөдэрһөө, июниин 29-һөө, Буряад Уласай COVID-19 госпитальнуудта манай мэргэжэлтэд ажаллажа эхилхэ. Тэдэнэр инфекционно госпитальнуудта ажалай дүйршэлтэй, - гэжэ Башкириин гүрэнэй эмнэлгын ехэ һургуулиин захирал, Ородой эрдэмүүдэй академиин гэшүүн-корреспондент Валентин Павлов хэлэбэ.

Фото: pixabay.com