Ниигэм 2 jul 2021 397

​Хүршэ Монгол гүрэндэ Ехэ Наадам үнгэргэгдэхэгүй

© фото: Монцамэ

Монгол Уласай Засагай газар июлиин 2-то байгша ондо Наадам үнгэргэхэгүй гэһэн шиидхэбэри абаба. Энээнһээ урид Монгол Уласай Засагай газарай абаһан шиидхэбэреэр энэ жэлэй Ехэ Наадам-2021 можо нютагуудаар хоригдожо, гансал Улаан-Баатар хотодо харагшадгүйгөөр үнгэргэгдэхэ гэжэ баталагдаһан байгаа.

Элүүрые хамгаалгын яаман үбшэнтэнэй олон болоһон, хүндөөр үбшэлһэн зоной тоогой олошорһон ушарһаа  үндэһэтэнэй фестиваль эмхидхэхэгүй гэжэ хандаһан байна.

Фото: Монцамэ