Ниигэм 9 jul 2021 356

​Нютагаа харуулаа

Буряад Уласай хоёр түлөөлэгшэд үхибүүдэй дунда “Страна открытий” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда шалгараа.

Эндэ хабаадаһан 15-17 наһатай үхибүүд тоонто нютагайнгаа гү, али түрэл можо хизаарайнгаа аяншалагшадта дуратай газар тухай гурбан минутын видеоролик бэлдэжэ, социальна сүлжээндэ табиха гуримтай байгаа.

10 шэглэлээр эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ Ород гүрэнэй 25 мянга гаран һурагшад хабаадаа гээд хэлэлтэй. Буряадаймнай хоёр түлөөлэгшэдэй түрүүшүүлэй тоодо оролсоходонь, тон баярламаар. Эдэ хэд бэ гэбэл, Хурамхаан һууринай 16 наһатай Дарья Суркова болон Хяагта хотын 15 наһатай Андрей Патласов гэгшэд болоно.

Дарья Суркова түрэл һайхан Хурамхаанай аймагта аяншалагшадые урихадаа, үндэр үргэл мүргэлтэй газарнуудаа, бэе махабад эдэгээхэ аршаануудаа оройдоол 3 минутын хугасаада “Урбанистика” гэһэн шэглэлээр харуулжа шадаа.

Мүн Андрей Патласов һурагшадай уран һайханай студи тухай хөөрөө олоной анхаралда дурадхаа. Энэнь “Креативная индустрия” гэһэн шэглэлээр түрүүшүүлэй тоодо ороһон байна.

Шалгарһан үхибүүдтэ шан барюулгын баяр ёһолол августын 15-да Москвада

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ.