Ниигэм 30 jul 2021 311

​Сурдлимпиадада бэлдэнэ

Хужар һууринһаа гарбалтай хоёр тамиршан шэхэ хатуутайшуулай дунда бүхэдэлхэйн спортын наадануудта (Сурдлимпиин наадан) хабаадаха түсэбтэй.

Дзюдо барилдаагаар бэеэ һоридог Светлана Убушеева Улаан-Үдэдэ шэхэ хатуу үхибүүдэй тусхай һургуулида һурадаг юм. Тэрэ дзюдо барилдаанда Анна Смирнова һоригшын ударидалга доро ябана. 2019 ондо өөрын наһанай бүлэгтэ Ородой чемпионадта Светлана алтан медаль абаһан байна. Мүнөө жэлдэ тэрэ ехэшүүлэй дунда мүрысөөндэ шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

 - 2022 ондо үнгэрхэ Сурдлимпиин наадануудта хабаадажа үрдихэгүйбди. Мүн удаадахи наадануудта ошохо түсэб табинхайбди, - гэжэ һоригшо Анна Смирнова мэдүүлнэ.

Арадай Хуралай һунгамалнууд Инна Ивахинова, Александр Бардунаев болон Николай Дашеев гэгшэд Светланада, тэрэнэй гэртэхин Баир Гармаевич Загда Дашеевна хоёрто Баярай бэшэгүүдые барюулжа урмашуулаа, ерээдүйдэ амжалта туйлахыень хүсөө.

 Пневматическа винтовкоор буудадаг Александра Бобоева ерэхэ Сурдлимпиин наадануудта хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй. Тэрэ Хужарһаа гарбалтай юм.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ