Ниигэм 6 aug 2021 588

Токиодо тодоруулна илагшадые

Токиодо үнгэржэ байһан Олимпиин наадануудта Монгол оронһоо 43 тамиршад оролсожо байна. Гадна монгол яһанай аяар 5 шүүгшэд наадануудта илагшадые тодоруулна.

Түрбатын Энхцэцэг - дзюдогоор урилдаа, Энхбатын Саруул – номо һуршаар харбалга, Лхагвасүрэн Одгэрэл – хүндэ атлетикэ, Цэрэнхандын Цогтгэрэл Отгонбаярын Мандахбаяр хоёр боксоор урилдаа сэгнэнэ.

Олимпиин хэмжээнэй наадануудые сэгнэдэг Монгол ороной түрүүшын эхэнэр-шүүгшэ Турбатын Энхцэцэг мүн. Дзюдогоор уласхоорондын хэмжээнэй аяар 34 урилдаануудые сэгнээ бшуу.

Токиодо үнгэржэ байһан Олимпиин наадануудай 14 эрхим судьянарай тоодо Энхбатын Саруул ороо. Тэрэ Франциин Тулуза хотодо Лю Мираигай университет түгэсхэһэн юм. 2009 онһоо шүүгшээр хүдэлнэ.

Лхагвасүрэн Одгэрэл 1982 ондо Сүхэ-Баатарай аймагай Баруун-Урт сомондо түрэһэн. “Их шавь” гэжэ бэеын тамирай ехэ һургуули дүүргэһэнэй удаа Бээжэнэй бэеын тамирай һургуулида һоригшоор хүдэлһэн юм.

Цэрэнхандын Цогтгэрэл – уласхоорондын хэмжээнэй шүүгшэ. Дэлхэйн ехэ-ехэ урилдаануудые сэгнэһэн. Токиодо үнгэржэ байһан Олимпиин наадануудай эрхим судьянарай тоодо баһал ороһон байна. Юрэнхылэгшын “Алтан гадаһан” орденоор шагнагдаһан.

\Отгонбаярын Мандахбаярай эсэгэнь боксоор дэлхэйн чемпионадта (1982 он) хүрэл медаль абаһан юм. Монгол орондоо боксоор анха түрүүшынхиеэ дэлхэйн хэмжээндэ шалгарһан юм.

Хитадһаа Буряад хүрэтэр

Монголой хилын харуулшан эхэнэр Хитадһаа Буряад хүрэтэр гүйжэ ябана. 1100 километр зай гаталаад, Хяагтын хилэ хүрэхэ юм.

Августын 1-һээ хилын харуулай 0108 отрядай ахамад прапорщик Т. Рэнцэнбадам Хитадтай зэргэлээд оршодог Дорноговь аймагай ЗамынҮүд хотоһоо гүйдэлөө эхилээ. Сэрэгшэн эхэнэр 1100 километр зай гаталаад, Сэлэнгэ аймаг хүрэхэ түсэбтэй. Дорноговь аймагай Захиргаанай түлөөлэгшэд хилын харуулшанда һайниие хүсөөд үдэшөө.

Сентябриин 17-до хилын хажуудахи Алтанбулаг хүрэхөөр түсэблэнэ. Урид Монголой Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй 100 жэлэй ойдо зорюулһан эгээл иимэ акци ахамад прапорщик Э. Даваажамц үнгэргөө бэлэй. Энэ зунай эхин хахадта Ховд аймагһаа Дорнод хүрэтэр 46 хоногой туршада гүйжэ, 2 127 километр зай гаталаа.

«Монцамэ» мэдээсэлэй албан