Ниигэм 11 aug 2021 526

​Буряадай тамиршан Светлана Гомбоевагай хубиин баяр

© фото: Сүлжээ холбоонһоо гэрэл зураг абтаба

Токиодо Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэһэн һур харбагша Светлана Гомбоева наһанай нүхэртэй болобо. Өөрынгөө Instagram хуудаһанда тэрэ Улаан-Үдэ хотын ЗАГС-ын хажууда буулгаһан фото-зурагуудаараа хубаалдаһан байна. Светланын Инстаграмай хуудаһа харагшад залуу бүлые энэ баярта үдэрөөрнь амаршалаа. Суута тамиршанай дура зүрхэ буляаһан Даши Дашинимаев мүн лэ һур харбагша юм.

- Газар дээрэ модоор бариһан гэртэй болохо дуратайбди. Тэндэмнай үхибүүд олоороо наадаха, мүн гэрэй амитадые тэжээхэбди. Хүсэлөө бэелүүлхын тула заатагүй оролдохобди, - гэжэ Светлана хэлэбэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Сүлжээ холбоонһоо гэрэл зураг абтаба