Ниигэм 18 aug 2021 334

​Буряадай аяншалгын эрхим газарнуудые элирүүлхэ талаар һанал хуряалга үргэлжэлһөөр

© фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман

Июль һараһаа хойшо Буряад Улас «National Geographic Traveler» сэдхүүлэй «Сокровища России» гэһэн түсэлдэ хабаадана. 2021 оной июлиин 1-һээ октябриин 21 болотор https://russia.nat-geo.ru/ гэһэн сайтда гүрэнэй аяншалгын эрхим газарнуудые элирүүлхэ талаар һанал хуряалга эмхидхэнэ.

Һанал хуряалга арбан номинацида үнгэрнэ: “Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” и “Традиционный праздник”.

Буряад Уласһаа онлайн-һанал хуряалгада Үбэр Байгалай этнографическа музей, эбэрһээ хэгдэһэн дурасхаалай бэлэгүүд, Буряадай бууза, Буряадай Үндэһэтэнэй музей, «Горячинск» курорт, «Джергинский» дархан газар, «К лежбищу байкальской нерпы» гэһэн уһан дээрэ аяншалга, Сагаалган, Үбэр Байгалай дархан газарта «Тропа испытаний» гэһэн аяншалгын зам, «Талын нүүдэлшэндэ айлшаар».

Мүрысөөнэй дүнгүүд ноябрь һарада согсологдохо.

Тодорхой мэдээсэл Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайтда харахаар.

Источник: Буряад уласай аяншалгын яаман

Фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман