Ниигэм 26 aug 2021 599

​Зурхай - августын 26, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19

Зурхай - августын 26, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19

Шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.