Ниигэм 27 aug 2021 464

​Буряад Уласай Засагай газар Михаил Асташовто гэр бэлэглэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Августын 26-да Буряадай тамиршан Михаил Асташов XVI Паралимпиин наадануудай велоурилдаанда 3000 метрэй зайда түрүүлжэ, алтан медальда хүртөө. Тамиршанай үндэр амжалта тэмдэгдэжэ, Буряад Уласай Засагай газар квартира бэлэглэхэ юм. Квартира худалдан абаха талаар үнэмшэлгэ уласай бюджедтэ хараалагданхай гээд тэмдэглэлтэй.

Тиихэдэ байраһаа гадуур Михаил Асташовто 1,5 сая түхэригэй шан барюулагдаха. Гэхэтэй хамта, тамиршанда бүхы наһаараа һарын 30 мянган түхэриг түлэгдэхэ юм.

- Арадай герой – Михаил Асташовой бусахыень бүхы уласаараа хүлеэнэбди. Паралимпиин наадануудта шанда хүртэһэн тамиршаниие бэлдэһэн һоригшодо баһал 1,5 сая түхэригэй шан барюулагдаха, тиихэдэ һоригшодо һара бүхэн 13 мянган түхэриг түлэгдэхэ. – гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.  

Фото: Буряад Уласай Засагай газар