Ниигэм 3 sep 2021 278

​Буряад Улас Кыргызстан хоёрые авиазам холбохо

© фото: аэропорт "Байкал"

Буряад Уласай Засагай газарта «Улаан-Үдэ – Ош» гэһэн шэглэлээр ниидэхэ зам байгуулха тухай уридшалан дэмжэгдэнхэй. Харин коронавирус үбшэндэ эсэргүүсэһэн федеральна оперативна штабай зүгһөө тусхай зүбшөөл Буряадта үгтэхэдэ, Буряад Улас Кыргызстан хоёрые авиазам холбохо.

Энээн тухай «МК в Бурятии» сониндо «Байкал» аэропортын юрэнхы захирал Дмитрий Гармаев хэлэһэн байна. Тиихэдэ Киргизиие авиаперевозчигууд энэ шэглэлээр үнинэй һонирходог гэжэ тэмдэглэгдээ. Эдэ түсэбүүдые бэелүүлгэдэ хоёрдохи жэлээ коронавирус үбшэн һаад ушаруулна. Уласхоорондын рейснүүдые нээхэ талаар шиидхэбэри - Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай вице-премьер Татьяна Голиковагай хүтэлбэрилдэг федеральна оперативна штабай мэдэлдэ. Шэнэ авиазам байгуулха талаар зохихо шиидхэбэри абтабалнь, Киргизиин «Avia Traffic Company» гэһэн авиакомпани долоон хоногой хоёр удаа «Улаан-Үдэ – Ош» замаар ниидэхэ. Денис Гармаевай хэлэһээр, энэ шэглэл Буряад Уласайшье, Киргизииншье һонирхол татана. 

Фото: аэропорт "Байкал"