Ниигэм 6 sep 2021 588

​Танкаар биатлондо илагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд амаршалба

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд танкаар биатлондо 2021 оной уласхоорондын сэрэгэй наадануудта илажа гараһан Ород гүрэнэй командые амаршалба. Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ манай нютагай хүбүүн Виктор Хишектуев оролсоно.

Москва шадархи Алабино полигондо танкаар биатлон үнгэрөө. Түрүүшын дивизиондо 11 гүрэнэй команданууд хабаадаһан байна. Россиин танкын экипаж 1 саг 36 минута 49 секунда соо рекорд табяа. Удаань Хитадай команда 10 минута 31 секундээр хожомдоо. 3-дахи һуури Казахстанай сэрэгшэд эзэлһэн байна.

Виктор Хишектуев Сэлэнгын аймагай Зургаан-Дэбэ нютагта түрэһэн намтартай. Мүнөө үедэ Хяагта хотодо алба гарана.

 

 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал