Ниигэм 7 sep 2021 558

​Монголой мэдээжэ эрдэмтэн Буряад Уласта лекцинүүдые үнгэргэнэ

© фото: БГУ

Монголой мэдээжэ эрдэмтэн, дипломат, түүхын эрдэмэй доктор, Монголой эрдэмэй академиин гэшүүн Цэдэндамбын Батбаяр Буряадай оюутадые Монголой хүгжэлтын шухала сагуудтай танилсуулна. Ерээдүйн түүхэшэд, политолог, зүүн зүг шудалагшадта эдэ лекцинууд һонирхолтой байха гээд хэлэлтэй.

Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида Монголой эрдэмтэн «Об истории вступления Монголии в ООН в 1946-1961 гг.: прорыв в эпоху “холодной войны”» гэһэн сэдэбээр лекцинүүдые уншана.

Энэ хадаа һүүлэй жэл хахад сагай пандемиин үедэ хари гүрэнэй багшы түрүүшын лекци болоно. Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин Зүүн зүгэй институдай болон түүхын факультедэй оюутад лекцинүүдые шагнана. 

Фото: БГУ