Ниигэм 21 oct 2021 652

​Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай тушаалда Иван Козырев томилогдобо

© фото: Иван Козыревой сүлжээнһээ гэрэл зураг абтаба

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай тушаалда Иван Козырев томилогдобо. Энээн тухай зарлиг мүнөөдэр, октябриин 21-дэ, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов абаба.

2019 оной июнь һараһаа тэрэ Буряадай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа.

Иван Валерьевич Козырев 1988 оной июниин 25-да Улаан-Үдэдэ түрэһэн намтартай. 2010 ондо тэрэ В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын акакдемиин эдэй засагай факультет дүүргэжэ, 2012 ондо БГСХА-гай «Экономика» гэһэн шэглэлэээр магистратура түгэсөө.

 2011 онһоо 2015 он болотор тэрэ «История» кафедрын ахамад багшаар ажаллажа, экономико заагаа. Энэн үедэ тэрэ 11-дэхи хүүгэдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуулиин захиралай тушаал эзэлжэ байгаа. 2019 оной июнь һараһаа тэрэ Буряадай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай орлогшын тушаалда хүдэлөө.  Тэрэ боксоор Россиин спортын мастер юм. 64-69 кг шэгнүүртэ тэрэ тулалдадаг һэн. Иван Козырев хадаа Ородой үбэлэй чемпионадай хүрэл медальда хүртэгшэ (2008), оюутадай дунда Ородой чемпионадай призер юм (2009).

Фото: Иван Козыревой сүлжээнһээ гэрэл зураг абтаба