Ниигэм 2 nov 2021 467

​Буряад Уласта 4,1 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр үдэрэй 11 багта Буряадай Уласай Хойто-Байгалай аймагта 4,1 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Байкальское нютагһаа зүүн-урагшаа 22,5 модоной зайда газар хүдэлөө гэжэ бүридхэлдэ абтаа.

- Газарай хүдэлхэ ойлгогдоогүй. Бүхы объектнүүд гуримаараа хүдэлнэ. Мэдээсэл тодорхойлогдоно, - гэжэ Буряад Уластахи онсо байдалай талаар яаманда тэмдэглэбэ.

Фото: pixabay.com