Ниигэм 3 nov 2021 480

​Сардана Авксентьева Буряад Улас ерэхэ

© фото: Сардана Авксентьевагай хуудаһанһаа

Гүрэнэй Дүүмһн һунгамал Сардана Авксентьева албанай хэрэгээр ерэхэ юм.

- Гүрэнэй Дүүмын һунгамалай тушаалда түрүүшынгээ командировкада Улаан-Үдэ ерэхэб. Һунгалтын урид үшөө үгэеэ үгэһэн байгааб. Буряад Улас “Новые люди” гэһэн нам эдэбхитэй дэмжэһэн байна. Һайн даа! Москвада хаагдаад һууха бэшэ, тэрэнэй түлөө бидэндэ ажаһуугшаднай дуугаа үгөө бэшэ ха юм, можо нютагуудайнгаа ажабайдалтай адли ажаһууха хэрэгтэй. Ажаллаха хэрэгтэй. Тиимэһээ Буряад Улас ошохоб. Хэдэн жэл тиишэ ябаагүйб, баяртай уулзалга болохо гэжэ хүлеэнэб, - гэжэ тэрэ тэмдэглэһэн байна.

Сардана Авксентьева федеральна партийна бүридэлтэй, тиимэһээ тэрэ тон можо нютагай түлөө харюусалгатай бэшэ. Тиимэһээ партиин эльгээһэн газарнуудаар ябаха тухайгаа мэдүүлээ.

 

 

Фото: Сардана Авксентьевагай хуудаһанһаа