Ниигэм 9 nov 2021 357

​Буряадай Түнхэнэй аймагай һургуулида огородой эдеэ элбэгээр ургуулаа

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай Шэмхын интернат-һургуули жэлһээ жэлдэ огородой эдеэ элбэгээр абаһан байна. Байгша ондо морхооб, капуста, һонгино, хартаабхын баян ургаса тэдэ хуряаһан байна.

- Ерээд онуудта Самартада огородой эдеэ худалдаха гэһэн хэлсээн баталагдаһан байгаа. Мүнөө хойто жэлдэ Владимирска уурхайда огородой эдеэ наймаалха тухай хэлсээн баталагдана, - гэжэ «Тунка-инфо. 24/7» бүлгэмдэ тэмдэглэнэ. 

Источник: Тунка-инфо. 24/7

Фото: pixabay.com