Ниигэм 30 nov 2021 1762

«Залуу мэргэжэлтэд» (WorldSkills Russia)

Буряад Уласай VIII нээмэл чемпионат үсэгэлдэр эхиеэ абаба

«Залуу мэргэжэлтэд» (WorldSkills Russia) гэһэн Буряад Уласай VIII нээмэл чемпионат үсэгэлдэр эхиеэ абаба. Мэргэжэлтэ энэ урилдаан Буряад Уласай авто-унаагай техникумэй дэргэдэ үнгэргэгдэнэ. Һуралсалай энэ эмхи иимэ урилдаа 4-дэхиеэ угтан абана гэжэ хэлэлтэй. «Залуу мэргэжэлтэд» гэһэн урилдаанда бүхыдөө 20 экспертнүүд, 7 хабаадагшад болон 14 волонтёрнууд оролсоно. Тэдэнэр 4 үдэрэй туршада эрхимүүдээ элирүүлжэ, ана-мана тэмсэхэнь. Эдэ бүхы хабаадагшадые БРТАТ-ай багша Виталий Анатольевич  Чухломин анхаралтайгаар шалгажа, шүүжэ гараха болоно. Һайн һургуулитай эгээл бэрхэ мэргэжэлтэниие илажа гараг лэ даа!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: БРТАТ хэблэлэй албан