Ниигэм 21 dec 2021 917

Амаршалга

Аяна Самбуу, оперын дуушан, Италиин Рим хото

- Түгнын талаһаа гарбалтай Зандраа абамни миниингээ түлөө баярлаха һэн даа. Бүгэдэ буряадтаа мэдээжэ “Буряад үнэн” сониной 100 жэлэй ойн баяраар амаршалга дамжуулха эрхэдэ хүрбэ ха юмбиб. Зуун жэлэй туршада “Үнэн” сонин үнэнөө уншагшадтаа дуулгаһаар зандаа. Арад түмэнэй амжалтанууд, “шарханууд” сониной хуудаһанууд дээрэ үлээл даа. Миниишье гэр бүлын түүхэ баһал багтаагаа бшуу. “Буряад үнэн” сониной бүхы ажалшадай урда доро дохиноб, баяраа мэдүүлнэб. Ойн баяраа омог дорюун угтыт даа!