Ниигэм 29 dec 2021 563

Сагдаа-Жабар Үбгэн

«Полицейский Дед Мороз» гэжэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй заншалта болоһон хэмжээ ябуулга декабриин 20-һоо эхиеэ абаад, январиин 10 болотор үргэлжэлхэ юм. Иимэ үүсхэл Ород Уласай МВД гаргаад, бүхы орон дотор бэелүүлнэ. Манайшье сагдаанар энэ хэрэгтэ хам оролсобо.

© фото: МВД-н сайтһаа

МВД-гэй мэргэжэлтэд өөрынгөө харгалзалга доро абаһан һургуулиин, үншэн хүүгэдэй гэртэ байрладаг багашуулда, мүн хүндэ байдалда ороһон үхибүүдтэ бэлэг бэлдэжэ, Шэнэ жэлэй баяр асарба. Һайндэртэ дашарамдуулһан бэлэгүүдээ хүүгэдтэ барюулха үедөө хуули буса ааша гаргаха гээшэ ямар хойшолонтойб гэжэ хөөрэхэһөө гадна, буруу харгы шэлэхэгүйн тула һэргылэмжын ажал ябуулна. Үхибүүн бүхэн өөрынгөө гараар бэлэг бэлдээд, хүгшэн эжы абадаа, түрэл гаралдаа һайндэрэй үедэ бариха аргатай. Тиихэ мүртөө тэрэ бэлэгээ барихадаа, сугтаа буулгаһан гэрэл зурагаа Инстаграмда #ПолицейскийДедМорозПротивМошенников хэштег хэрэглэжэ толилхо ёһотой. Толилходоо, mvd_03 гэһэн аккаунт заатагүй тэмдэглэхэ юм. Эгээл олон дуу абаһан 3 гэрэл зураг Жабар Үбгэнһөө тусхай бэлэгтэ хүртэхэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: МВД-н сайтһаа