Ниигэм 27 jan 2022 664

Адуушан хүбүүд

Булам нютагай Алексей Цыбенов «Хориин аймагай түрүү адуушан» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

© фото: Баир Борбоевой гэрэл зураг

30 наһатай малшан өөрын эхир Александртай дүрбэн жэлэй саана Данзан булаг гэжэ газарта малшанай бууса түхеэрһэн байна. Дал хорёо шэнээр хуу баряа. Гэрэйнгээ урда сэргэ бодхоогоо. Ажахыда 60-аад толгой үхэр, 50 толгой адуун тоологдоно. Банхар нохойнуудые тэжээнэ. Алексей Александр хоёрой аба эжы Николай Жамбалович, Татьяна Цыбикжаповна Цыбеновтэн Булум нютагай мэдээжэ малшад байһан юм.

Хүбүүд бага наһанһаа мориндо “хорхойтой”. Мори урилдаан тэдэнэй эгээл дуратай тамирай зүйл болоно. Хүбүүд Булум һууринайнгаа хажууда 1,5 километр зайтай ипподром бариһан байна. Жэлдээ хэдэн дахин эндэ мори урилдаан болодог заншалтай. Аха дүү Цыбеновүүд нютагайнгаа хүүгэдые мориндо һургадаг. Алексей Николаевичай хэлэһэнэй ёһоор, үбэлжэлгэ һайн үнгэрнэ. Үбһэ хулһан хүсэд бэлдэгдэжэ, хорёодонь оронхой. Буусынгаа хажууда малшад зелёнко ургуулна. Ерээдүйн сагта малаа олон болгохо, үүлтэрыень һайжаруулха талаар ажал ябуулна. Һаяын сагта буусаяа зайн галтай болгохо юм. Залуу адуушан Алексей Цыбенов һамгатай, хоёр хүбүүтэй.

“Хүбүүдээ баһал адуушан болгохоб”, – гэжэ тэрэ хэлэнэ һэн.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ бэлдэбэ

Фото: Баир Борбоевой гэрэл зураг