Ниигэм 9 mar 2022 665

«Байкальская миля-2022» гэһэн авто-урилдаан эхилбэ

Мүнөөдэр «Байкальская миля-2022» гэһэн авто-урилдаан Улаан-Үдэдэмнай эхиеэ абаба. Хабаадагшад Театральная талмай дээрэ сугларжа, унажа ябаһан түмэр «хүлэгөө» олоной һонорто дурадхабад

Тэдэнэй дунда РУДН-ай бүлгэмэй бүтээһэн электромотоцикл болон өөрын гараар суглуулагдаһан «Молния» гэжэ унимото харагдана.  

«Байкальская миля-2022» гэһэн хэмжээ ябуулга Баргажанай аймагай Максимиха һуурин шадар мартын 9-13-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ юм. Эндэ бүхыдөө 500 гаран хабаадагшад, тэдэнэй тоодо 94 жолоошод, мүн 70 гаран түмэр «хүлэгүүд» оролсохо гэжэ багсаагдана. «Байкальская миля-2022» урилдаанай хабаадагшад Москва, Санкт-Петербург, Казань болон Владивосток хотонуудһаа наашаа зорёо гэжэ хэлэлтэй. Тэдэнэр ондо ондоо 14 харгы замуудаар нангин Байгал далайн эрьедэ хүрэжэ ерэбэд. Хурданда дуратайшуул Максимиха һуурин хүрэжэ, авто-, мото-урилдаа өөрынгөө хоёр нюдөөр хаража хужарлаха аргтатайт.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: bikepost.ru