Ниигэм 20 apr 2022 549

Урмыень һануулан

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта майн 9-эй һайндэртэй дашарамдуулан,  гүрэнһөө тэдхэмжэ үгтэхэ. Далан долоодохи Илалтын һайндэрые угтуулан, иимэ түсэл зохёогдобо.

  • Энэ туһаламжа Буряад Уласай һанда хараалагданхай. Бүхыдөө 80 ветеран 10 мянган түхэриг нэгэ дахин абаха аргатай, - гэжэ Буряад Уласай Ниигэмые хамгаалгын яаманай сайд Татьяна Быкова дуулгаад, үшөө иигэжэ нэмэнэ: – Мүнөө Буряадтамнай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 59 ветеран ажаһууна. Ленинградай бүһэлэлтэдэ байһан 7 хүн, наһаа хүсөөдүй ябахадаа немецүүдэй баряанда байһан 14 ажаһуугшад.

Тус туһаламжа гүрэнэй түсэлэй аргаар бэелүүлэгдэнэ. Үсөөхэн лэ үлэһэн баатарнуудтаа ёһотой хандалга үзүүлхэ гээшэ манай үеын зоной нангин уялга мүн.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа