Ниигэм 18 may 2022 574

Табан хүүгэдэй эхын амжалта

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ хадамда гараһан эхэнэрнүүдэй дунда гоо һайханай урилдаан боложо үнгэрөө. «Миссис Бурятия» гэһэн мүрысөөндэ  хабаадаха эжынэр яһала олон байгаа. 5 хүүгэдэй эжы Сэсэг Хандархаева шэлэн абагшадай нэгэн дуугаар түрүүлжэ гараба.  

Гоо һайханай мүрысөөндэ бүхыдөө 26 хүн хабаяа туршабад. Хоёр һарын туршада тэдэ бэлдэлгэ гараа, олон юумэндэ һураа.  Эдэнэр булта өөрын онсо илгаатай, дабташагүй бэлигтэй. Бэеэ бэлдэжэ, зүб мүрөөр алхалжа һурахын хажуугаар тэдэнэр яажа һайханаар зурагаа абхуулхаб гэһэн хэшээлнүүдтэ оролсоһон  байха юм.

Олоной дуугаар түрүүлхэ хубитай байһан Сэсэг Хандархаева 2 хүбүүдэй, 3  басагадай эжынь мүн. Найдамтай нүхэр, гэрэй бэрхэ эзэн эхэнэр.

Мүнөө жэл 5-дахияа  үнгэргэгдэжэ байһан «Миссис Бурятия» урилдаанай шэлэн абагшадай дунда 2021 ондо «Королева Москвы» гэһэн мүрысөөнэй манлай бариһан Марина Дорохова байгаа  гээд онсолнобди.

Автор: Булат БАДМАЕВ