Ниигэм 20 jun 2022 496

Буряад ороноор аяншалга эмхидхэдхэг зон Хурамхаан нютагтай танилсаба

«Байгал» гэһэн аяншалга-мэдээсэлгын түбэй мэргэжэлтэд Буряадай туроператорнуудые Хурамхаанай аймагаар ябуулаа.

© фото: «Байгал» гэһэн аяншалга-мэдээсэлгын түб

- Джергинскэ заповедник, Үмхэйн, Аллын аршаануудта хүрөөбди. Яахын аргагүй гоё газарнуудаар ябажа, сэдьхэлээ баясуулаабди, эршэ хүсэ орообди. Хурамхаанай аймагта аяншалга хүгжөөгөө һаа, үргэн ехэ арга боломжонууд байна гэжэ ойлгообди. Аймагай толгойлогшо Леонид Будаев, Арадай Хуралай һунгамал Баир Гармаев гэгшэдтэй уулзажа, аймаг руу аяншалагшадые улам олоор ябуулха тухай хэлсээбди, - гэжэ «Жираф» гэһэн зар сурталшалгын агентствын дарга Валентина Намсараева хөөрэнэ.      

Хурамхаанай аршаан булагууд үшөө XIX зуун жэлһээ хойшо суутай юм. Элдэб үбшэн эдэгээхэ шадалтайень мэргэжэлтэдшье баталдаг. Тус аймагһаа гадна манай уласта аргами шэдитэй аршаануудтай, шабартай нуурнуудтай нютагууд нилээд олон. Тиигэжэ албан ёһоной тоо баримтануудаар, бэеэ эмшэлхэ зорилготойгоор жэлэй туршада Буряад орон руу 30-аад мянган хүн ерэнэ.  

Һаяхана Арадай Хуралай зүблөөн дээрэ эмнэлгэ-элүүржүүлгын газарнуудые хүгжөөхэ тухай хэлсэгдээ. 1997 ондо энээн тухай хуули баталагдаһан байна. Гэхэ зуура тус хуулиин үндэһэн дээрэ бэелүүлэгдэхээр ажал хэрэгүүд хүсэд хэгдэнэгүй.  

Фото: «Байгал» гэһэн аяншалга-мэдээсэлгын түб