Ниигэм 18 aug 2022 546

Шэнэ жэлэй үльгэрэй орон

Шэнэ жэлэй үмэнэ заншалта ёһоороо Улаан-Үдын түб талмай дээрэ гоё гэгшын мүльһэн ордон баригдажа, ажаһуугшадые болон айлшадые баярлуулдаг.

© фото: Буряад Үнэнэй архивһаа

Байгша ондо тус барилгада хотын захиргаан 8,5 сая түхэриг гаргашалхаар бэлэн байһанаа мэдүүлнэ. Энэ хэрэг бэелүүлхэ эмхи августын 22 болотор элирүүлэгдэхэ. Тэрэ болотор электронно аргаар аукцион үнгэргэгдэнэ.

Мүльһөөр хэгдэһэн дүрсэнүүд, елүүрнүүд тамирай шэглэлтэй байха юм. Хүүгэдэй тон дуратай мультфильмын геройнуудые, ан амитадые буряадаймнай дархашуул мүльһөөр бүтээхэ. Тиихэ мүртөө тус үльгэрэй орон нёдондо жэлэйхиһээ балайшье ондоо байхагүй. Ородоор,  буряадаар шэнэ жэлэй амаршалганууд, Шэнэ жэлэй һүлдэ -Жабар үбгэн Саһан хүүхэн хоёр заатагүй бүтээгдэхэ, үнгэтэ гирлянданууд хото шэмэглэхэ. Түб талмайн тэг дунда 27 метр үндэртэй хасуури тодхогдохо.

Хэлсээнэй ёһоор,  тус ордоной барилга декабриин  9-дэ эхилээд,  шэнэ жэлэй урда  дүүргэгдэхэ юм. Харин задалагдаха болзорынь февралиин 20-һоо апрелиин 1 болотор.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа