Ниигэм 24 aug 2022 468

Эмшэдэй амжалта

Бүхэроссиин конкурсдо Буряадай эмшэд шалгарба.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Энээн тухай республикын  элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова ВКонтакте хуудаһандаа мэдээсэбэ.

“Эрхим анестезиолог-реаниматолог» янзада В.В. Ангаповай нэрэмжэтэ Уласай түргэн туһаламжын клиническэ  больницын эмшэн Михаил Горбачёв түрүү һуури эзэлжэ шалгарба. Зүүн зүгэй эмнэлгын түбэй эмшэн Елена Бартанова мүн 1-дэхи һуурида гараа. “Эрхим неонатолог» янзада Сама Бороева шангай 3-дахи һуури эзэлээ, харин эхэнэрнүүдэй эмшэдэй конкурсдо Светлана Коротова мүн 3-дахида гараһан байна. Буряадай эмшэд Бүхэроссиин тэмсээнэй 3 шата электронно аргаар дабажа, илагшадай тоодо орохоһоо гадна, эрхим мэргэжэлтэн байһанаа гэршэлбэ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг