Ниигэм 25 aug 2022 734

Хуушанай заншалаар хүнжэл оёно

Һаяхана Буряадай ниислэлдэ үнгэргэгдэһэн ТОС-уудай 3-дахи хуралдаанда Хэжэнгын аймагай түлөөлэгшэд урданай заншалаар хүнжэл оёлго харуулһан байна.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

«Хэжэнгэ” гэһэн ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэ Соёлма Баяртуевна Тарнуевагай хэлэһээр, хүдэлөөнэй дали доро олон уран гартан сугларанхай.

- Юрэнхылэгшын жасын грантда хүртэжэ, хониной нооһоор элдэб юумэнүүдые бүтээжэ эхилээбди. Ажалнай оньһожоруулагдаа, грантын мүнгэндэ нооһо үйлэдбэрилхэ хэрэгсэл худалдан абаабди. Хониной арһаар, нооһоор нютагаймнай арад зон хубаалдана, - гэжэ Соёлма Баяртуевна хөөрэнэ.

Уран гартан Цырегма Дылыковна Дашацыреновагай хүтэлбэри доро нооһоор хүнжэл, гуталнуудые, малгай болон бусад юумэ залуушуул бүтээжэ һурана. Нооһоор хэгдэһэн гарай бэлэгүүд, нааданхайнууд, хүүхэлдэйнүүд олоной анхарал татана.

Хэжэнгын аймагай гайхамшагта һайхан, нэрэ суутай газарнууд зураг дээрэ буулгагдажа, аяга шанага, магнитик дээрэ табигдажа, холо ойрын нютаг дайдаар бэлэг болон тарана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг