Ниигэм 18 oct 2022 610

​Шүлэг дуунай зэдэлээндэ…

Буряадай элитэ уран зохёолшод, ирагуу найрагшад эстрадын ба театрай ододтой суг хамта уран үгын урлалай, жэгүүртэ дуунай,  хүгжэмэй найр наадаар улад зониие түрүүшынхиеэ баярлуулхань.     

Морин хуурай шэдитэ аялгын зэдэлээн доро уран зохёолшод, ирагуу найрагшад   бүтээлнүүдээ  уншаха, урда сагай болон мүнɵɵ үеын хүгжэм дуунуудшье  зэдэлхэ. 

Монголой алдар суута уран шүлэгшэн Хэнтийн Батхүү, мүн лэ тус гүрэнэй «Сэлэнгын долгин» гэhэн ансамблиин гол дуушан Б. Солмон гэгшэд хүндэтэ айлшадаар уригдажа, хэмжээ ябуулга шэмэглэхэнь дамжаггүй.  

Театрай  фойе соо шэнэ номуудай үзэсхэлэн-яармаг эмхидхэгдэхэ юм.