Ниигэм 9 mar 2023 715

«Арадай хүсэлэй Сагаалган»

Мартын 5-да Улаан-Yдэ хотодо «Арадай хүсэл» гэhэн угсаатанай соёлой ассоциациин хэмжээндэ Сагаалганай найр үнгэргэгдэбэ.

© фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг

Арадай поэт Баир Дугаров, Буряадай гүрэнэй Оперо болон баледэй театрай гол дуушан Елена Мохосова, Буряадай Хүгжэм зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ, Буряад Уласай уран урлалай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, доцент Лариса Санжиева, Россиин ба Монголой габьяата артист Сергей Эрдыниев, Арадай Хуралай депутат Леонтий Красовский гэгшэд түрүүтэй оюун бэлигэй, эрдэм ухаанай  «ододой» ялас гэмэ толороон доро  согтой залитай наада зугаанууд үнгэргэгдɵɵ.

Суута «Лотос» ба «Апсары» гэhэн зүүн зүгэй арадуудай хатарай ансамбльнуудай гэшүүдэй үзэсхэлэнтэ хатарнууд олоной дура буляагаа гэжэ тоосоогүй. «Амар мэндэ» соёлой түбэй ба «Этнопланета» арадай хубсаhанай бүлгэмүүдэй этнодефиле, «Тоонто» арадай дуу, хатарай бүлгэмэй нааданууд  Сагаалганай найрые шэмэглэжэ, олоной анхарал татаhан байна.

Евгений Дайндапов ба Дмитрий Кушеев гэжэ мэдээжэ дуушад гитарын аялга доро уянгата хүгжэм дуунуудаа бэлэглээ.

Хажуугаарнь олон hайхан видеопрезентацинууд харуулагдажа, буряад хэлэнэй, уран урлалай, соёлой эршэмтэйгээр хүгжэhэниие гэршэлнэ.

Сагаалганда хабаадаhан шэмээшэгүүдэй бүлгэм мүн лэ үндэhэн заншалта хубсаhанай дефиле харуулжа, дуу хүгжэмɵɵ зорюулаа.  

Һайндэрэй үдэшын түгэсхэлдэ бүгэдэ хабаадагшад гарнуудаа барилсаад, зүрхэ сэдьхэлээрээ нэгэдэн, хүхюутэй ёохор хатараа.    

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг