Спорт 13 ноя 2019 522

​​Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ

Буряадай эдир шатаршад Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөндэ 10 медальда хүртэбэ. Тэдэнэй тоодо ори ганса алтан медаль Роман Сымбелов абаа.

Владивосток хотын Русский олтирог дээрэ оршодог Алас Дурна зүгэй дээдэ һургуулиин дэргэдэ болоһон энэ мүрысөөндэ 455 тамиршад суглараа. Тэдэ наһанай зургаан бүлэгтэ наадаһан байна гээд мэдүүлэе.

Буряадай шатаршад 13 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда табан медаль абаа. Эндэ Роман Сымбелов чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Шангай һууринуудые Алдар Тыхеев болон Роман Грехов эзэлээ. Басагадай дунда Номина Дармаева II һуурида гараһан байна. Виктория Будаева III һуури абаа. Наһанай энэ бүлэгтэ эгээл олон хүн хабаадаа гээд хэлэлтэй.

15 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Дарима Саргаева түрүү һуури эзэлһэн Примориин хизаарай тамиршантай жэгдэ адли 7 очко абажа, ганса нэмэлтэ тоололгын удаа II һуурида гараа. Тамерлан Чындыгыр хүрэл медаль абаа.

11 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Алдар Богданов болон Сойжин Базыржапова гэгшэд III һууринуудта гараа. Эгээл бага наһанай шатаршадай дунда Альберт Митропольский баһал хүрэл медаль абаа.

Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ шалгарһан 8 тамиршан мэдээжэ шатаршан Инна Ивахиновагай нэрэмжэтэ шатарай һургуулида бэлэдхэл гарадаг юм.

- 2019 ондо Буряадай шатаршад тон ехэ амжалтануудые туйлаа. “Уласхоорондын гроссмейстер” гэһэн нэрэ зэргэдэ манай Жамсаран Цыдыпов хүртөө. 12 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Эрдэм Хубукшанов дэлхэйн чемпион боложо шадаа. Буряадай шатаршадай дундаһаа ганса Эрдэм иимэ ехэ амжалта туйлаа гээшэ. Мүн эдир шатаршаднай амжалтануудые бүхэроссиин хэмжээндэ туйлана. Бэрхэ залуу шатаршадай үхибүүдые һургажа эхилһэнэйнь удаа иимэ һайн дүнгүүд харуулагдана, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал, эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гроссмейстер Инна Ивахинова һанамжална.

Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ Буряадай шатаршад анха түрүүшынхиеэ хабаадаһан байна. Эндэ аяар 10 медальда хүртэһэндэнь баярламаар.

Алас Дурна зүгэй мүрысөөнэй сайтһаа зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ