Главная / Новости /Спорт / Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

05-04-2017

Үбэлэй халаанай түгэсхэлдэ Буряадаймнай урдаа хараха са­наша басаган Алиса Жамбалова ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тэрэ Ородой чемпионадта мүнгэн болон хүрэл медальнууд­та хүртэжэ, спортдо дуратайшуулые баярлуулба.

Сонинойнгоо урда дугаарта Алиса хоёрдохи һуури эзэлээ гэжэ мэдээсээ һэмди. Тэрээнэй һүүлдэ манай санашан үшөө гурбан урил­даанда хабаадаһан байна. Тус мүрысөөндэ Алиса 10-дахи болон 24- дэхи һууринуудые эзэлээ. Ородой чемпионадай һүүлшын урилда­анда Алиса Жамбалова үшөө дахин амжалта туйлаба: 30 километр зайда Буряадай тамиршан гурбадахи һуури эзэлээ. “Түрүү һуури эзэлхын түлөө шанга тулалдаан болоо,”- гэжэ Ханты-Мансийска ав­тономито тойрогой олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд бэшэ­нэ. Урилдаанай түгэсхэлдэ түрүүшүүл элирбэ. Тиигэжэ нэгэ бага урид фиништэ хүрэһэн Москвагай Наталья Непряева манай Алисые гурбадахи һуурида үлээгээ. Нижний Новгород хотын Анастасия Се­дова хоёр секундаар түрүүлжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

- Хэдэн урилдаанда хабаадажа, ехээр эсээб. Һүүлшынгээ хүсэ шадал зангидан урилдааб. Гурбадахи һуури эзэлһэндээ баяртайб, - гэжэ Алиса Жамбалова мэдүүлһэн байна. – Фиништэ бидэ гурбан хүн гараабди. Хоёр-гурбан метр урда ябабашье, Наталья Непряе­вада хүсэгдэшөөб. Энэ санашан ехэ шанга басаган, диилдэһэндээ гомдоногүйб.

Хэдэн һара гэртээ байгаагүй Алиса Жамбалова эдэ үдэрнүүдтэ түрэл нютагаа бусахань. 2016-2017 оной үбэлэй халааниие Алиса үшөө дүүргээдүй. Юуб гэхэдэ, апрелиин 22-то Баргажан аймагай Максимиха һууринда Байгал далайн мүльһэн дээрэ үнгэргэгдэхэ ехэ марафондо Алиса хабаадаха түсэбтэй. Удаань арбаад хоног ама­раад, 2018 ондо Урда Солонгосто болохо Олимпиин наадануудта бэлэдхэл хэжэ эхилхэ.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алиса Жамбалова Ородой Холбоото Улас Ханты-Мансийска автономито тойрог Санаар мүрысөөн Ородой чемпионат17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания