Главная / Новости /Экономика / Хониной арһаар сээжэбшэ оёно

Хониной арһаар сээжэбшэ оёно

30-01-2019

Үзэсхэлэндэ аймагай бүхы сомонууд хабаададаг. Дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэһэн энэ хэмжээндэ Сэлэнгэ аймагай сомонууд болон ТОС-ой эмхинүүд хабаадаба. Мүн лэ Ивалга, Хяагта, Захаамин, Бэшүүр аймагуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

Хониной арһа ажахыдаа хэрэглэжэ, хубсаһа хунар оёхые Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев уряалаа бэлэй. Сэлэнгэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев энэ талаар ехэ ажал ябуулна. Хониной нооһо элдэхэ ажал дэмжэгдэжэ, олон нютагуудта хониной арһа, нооһоор хубсаһа оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдажа байһаниинь һайшаалтай.

Энэ түсэл бэелүүлгэдэ өөрынгөө хубитаяа Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хани нүхэр Ирина Викторовна оруулжа, хүдөө нютагайхидые ехэтэ дэмжэжэ, үзэсхэлэн бүхэндэ ерэжэ дүнгэлсэнэ.

Үнгэрһэн 2018 оной октябрь һарада түрүүшын үзэсхэлэн дэлгэгдэһэн байха юм. Мүнөө тэрэ гэһээр үшөө олон зон хабаададаг болоо. Энэ удаа хониной арһаар бүтээһэн зүйлнүүдые олоор үйлэдбэрилхэ, оёхо гэһэн ажал ябуулна. Тиигэжэ аймагай хүүгэдэй сэсэрлигэй үхибүүдтэ сээжэбшэнүүд оёгдоно. Багашуулда дулаахан хониной арһан сээжэбшэнүүдые оёхо тухай һанамжа Хамба лама Дамба Аюшеев оруулаа һааб даа.

- Мүнөө сагта үхибүүдэй энхэ элүүр байдал тон шухала. Үбэлэй хүйтэн сагта дулааханаар хубсалхада, үбшэн хамшагта диилдэхэгүй. Дулааханаар хубсалуулхадаа, үхибүүдэйнгээ элүүр энхэ байдал хамгаалха болонобди, - гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев тэмдэглээ.

Аймагайнгаа бүхы хүүгэдые сээжэбшээр хангаад, наһатайшуулдаа оёжо үгэхэ хүсэлтэй, һүүлдэнь бусад зондо оёхо юм. Иимэ сээжэбшэнүүдые оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдахадаа, хүдөө нютагта ажалай һуури бии болоно. Хайша хэрэг хаягдадаг хониной арһа ажаллажа, эдлэжэ, хубсаһа оёжо һурадаг болохо. Тиихэдээ хониной арһанай сэншье дээшэлхэ, хүдөө нютагай байдалшье һайжарха. Иимэ холые хараһан хараа бодолтой түсэл бэелүүлэгдэнэ гээшэ.

Үзэсхэлэнэй удаа сугларагшад суглаалжа, энэ эмхидхэжэ байһан хэрэгээ үргэлжэлүүлхэ, “хониной арһа элдүүрилхэ” гэһэн түсэл дэмжэхэ, арад зониие арһа элдэжэ, хубсаһа оёжо һургаха тухай шиидхэбэри абабад.

Цырегма САМПИЛОВА, Буддын заншалта САНГХ-ын мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд

Теги: Гусиноозерск эдэй засаг хүгжөөлгэ17:31

Разгневанный горожанин: на что жаловались жители Верхнеудинска сто лет назад 

17:10

​Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? 

16:45

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань 

16:24

Окрылённый небом: сага о лётчике из тункинского поднебесья Бурятии 

16:04

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал» 

15:32

​«Байгал» театр харагшадтаяа viber-аар харилсажа эхилбэ 

15:21

​Ветераны-«афганцы» из разных городов России встретились в Бурятии 

14:54

​Перевозками в районы Бурятии занимаются более 40 организаций и ИП 

14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания