Соёл уралиг 4 dec 2014 953

​«БУРЯАДАЙ ТҮРҮҮ ХҮНҮҮД – 2014»

 «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай үнгэргэдэг заншалта болоһон «Буряадай түрүү хүнүүд» мүрысөөнэй энэ жэлэй лауреадууд:   

«САГААН ҮБГЭН-2014» номинацида  Шангинов Рабжа Жабаевич,  Козулин Владимир Николаевич;

«БААТАР МЭРГЭН-2014» номинацида  Хунданов Василий Петрович, Гармаев Роман Васильевич; 

«ГУА СЭСЭН ХАТАН-2014»  номинацида  Жигмитова Ханда Данзановна, Патаева Валентина Дугаровна;

«АЛАМЖА МЭРГЭН  АРЮУН ГООХОН хоёр-2014» номинацида Баир Цыденбалович, Евгения Буянтуевна Жамсоевтон; Жамсо Доржиевич,  Баярма Николаевна Даржаевтан;

 «БУЯН ХЭШЭГ-2014» номинацида  Бальжанов Станислав Цыренович, Зомонов Михаил Дармаевич;

«АЗА ТАЛААН-2014»  номинацида Норбоев Юрий Николаевич, Дагбаев Михаил Бадмаевич

«АЛАСАЙ ХОЛБООН-2014» номинацида   Дугданова Дарима Дамбаевна, Башкуев Геннадий Тарасович.

 Энэ жэлэй мүрысөөнэй гуримай ёһоор автор-лауреадууд элирүүлэгдээгүй гээд һануулая. Хүндэтэ уншагшадаа дека­бриин 5-да үдэшын 5 сагта Буряадай Гүрэнэй Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай ордон соо сугларжа, энэ жэлэй лауреа­дуудые хүндэлэн ёһолхо баярта хабаа­дахые уринабди.