Соёл уралиг 1 jun 2020 1044

​​Буряадай циркын һургуулиин зүжэгшэд «Никулинская весна в Кузьминках» гэһэн фестивальда хабаадаба

Буряадай циркын һургуулиин зүжэгшэд «Никулинская весна в Кузьминках» гэһэн фестивальда онлайн-аргаар хабаадаба.

2009 онһоо 2019 он болотор циркын тус фестивальда Москва, Москва шадарай, Ородой Холбоото Уласай Тверской, Владимирска, Смоленскэ, Свердловско можын, Ярославл, Ижевск, Тюмень, Псков, Тула, Вологда, Саратов хотонуудай үхибүүд хабаадагша һэн. Мүнөө жэлдэ Пермь, Улаан-Үдэ, Краснодар хотонуудай уран бэлигтэн түрүүшынхиеэ хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй.

Байгша ондо «Никулинская весна в Кузьминках» гэһэн фестиваль бүхэроссиин хэмжээндэ үнгэрөө.

Буряадай циркын һургуули «Богини Байкала», «Тигрята» гэһэн эгээл амжалтатай номернуудаа харуулаа. Эдэ номернууд бүхэроссин болон уласхоорондын хэмжээндэ үндэрөөр сэгнэгдэжэ, шагналнуудта хүртэһэн юм. «Богини Байкала» - аха бүлэг (Чагдурова В., Цыренжапова В., Бурунова А., Уладаева А., Чимитдоржиева С.) гүйсэдхэжэ, тэдэнэр циркын соёл урлагай уласхоорондын болон бүхэроссин мүрысөөндэ гран-при шанда нэгэтэ бэшэ хүртэһэн юм. «Тигрята» - багашуул (Галтаева Б., Жербакова Ю., Чимитова Д.) харуулаа, тэдэнэр 2019 ондо Челябинск хотодо Бүхэроссин фестиваль-мүрысөөндэ I шатын шанда хүртөө. Тиихэдэ агаарай гимнастка Дарима Дансаранова хабаадалсаа, эдир бэлигтэн 2018 ондо Улаан-Үдэдэ «Юные дарования России» гэһэн уласхоорондын XI фестивальда I шатын дипломоор шагнагдаһан юм. Буряадай циркын һургуулиин залуу багшанар - Энхжаргал Энхцацрал, Отгонбаяр Тимир, хатарай багша Марина Цыбикжапова гэгшэд хабаадагшадые бэлдэһэн байна.

Гала-тоглолто хараха гэбэл, http://online.festival15.ru/1-online.html орогты.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг