Соёл уралиг 26 may 2020 909

​​Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад Уласай Бэшүүр аймагай үхибүүд лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

Буряад Уласай Бэшүүр аймагай эдир зүжэгшэд хүүгэдэй Бүхэроссиин «Радуга талантов» гэhэн II фестиваль-мүрысөөндэ хабаадаа. Тус мүрысөөн майн 23-да Липецкж можын Задонск хотодо дистанционно аргаар эмхидхэгдээ.

Фестиваль-мүрысөөнэй дүнгүүдээр I шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ «Эстрадный вокал» номинацида Бэшүүр нютагай соёлой байшанай «Веснушки» хүртэhэн байна. «Военно-патриотическая песня» болон «Художественное слово» гэhэн номинацинуудта Малый Куналей нютагай 13 наhатай Диана Чекина II шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Буряад Уласай соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ Светлана Паргачевская дуушадай болон эдир басаганай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ гээд тэмдэглэлтэй.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ 4-тэйhээ 17 наhа хүрэтэр зохёохы бүлэгүүд болон үхибүүд дуунай, хатарай, хүгжэмэй зэмсэгэй, уран үгэ болон бусад номинацинуудта хабаадаа. Бүхыдөө Ородой Холбоото Уласай 48 можо нютагуудай 678 уран бэлигтэн мүрысөөндэ хаба шадалаа туршаhан байна.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг