Соёл уралиг 28 oct 2020 443

​Намжил Нимбуевай зохёолоор уран һайханай кино Буряадта буулгагдаба

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Намжил Нимбуевай рассказай удхаар уран һайханай кино буулгаха ажал Буряад орондо түгэсхэгдэбэ. Энээн тухай фильм найруулагша Елена Емельянова дуулгаһан байна.

Намжил Нимбуевай «Хорэш, усь- усь» гэһэн рассказай удхаар «Под Вечным синим небом» («Хүхэ Мүнхэ тэнгэри доро») гэһэн кино буулгагдаа. Гол дүрэнь болохо Димид гэжэ буряад эхэнэрэй ба тэрэнэй үнэн нүхэр Хорэш гэжэ нохойн түүхэ тус кино дотор харуулагдана.

- Нүхэд, Намжил Нимбуевай зохёолоор фильм буулгажа дүүргэбэбди. Ажабайдалаймни аргагүй хүшэр мүртөө, ялас гэмэ ушарнуудаар баян, дабтагдашагүй хаһа үнгэрөө. Хайшан гэжэ ажаллаһанаа һүүлдэнь тодорхойгоор бэшэхэб. Суг хүдэлһэн зохёохы бүлэгтөө баяр хүргэнэб, - гэжэ найруулагша Елена Емельянова сүлжээ холбоондо мэдүүлнэ.

Буряадай мэдээжэ ирагуу найрагшын зохёолоор кино буулгагдахань гэжэ үшөө нёдондо эли болоһон юм. Найруулагша Елена Емельянова «Хүхэ Мүнхэ тэнгэри доро» гэһэн түсэлөө «Богони хэмжээнэй зүжэглэмэл кино» гэһэн түрэлөөр уласай кино-түсэлнүүдэй урилдаанда дурадхажа, илалта туйлаа һэн. Удаань энэл түсэлынь 2019 оной сентябриин 18-19-эй үдэрнүүдтэ Эрхүү хотодо үнгэрһэн Байгалай кинопроектнүүдэй V урилдаанай Гран-при шан абажа, 500 мянган түхэригтэ хүртөө бэлэй. Тиигэжэ Елена Емельянова шагналайнгаа мүнгөөр фильм бүтээжэ эхилээ һэн. Гадна бусадшье һайн дуратан нигүүлэсхы сэдьхэлһээ тус хэрэгтэ хандибаа үргэжэ хабаадаха аргатай байгаа.

«Хүхэ Мүнхэ тэнгэри доро» гэһэн кино бүтээлгэдэ гүрэнэймнай элдэб можо нютагуудай дээдэ гарай мэргэжэлтэд хабаадуулагдаа. Санкт- Петербургда ажаһуужа, ажаллажа байһан Михаил Пашкульский ахалагша кино-зураглаашаар, Москвагай Дмитрий Назаров абяа найруулагшаар, Эрхүүгэй Глеб Степанов ба Улаан-Үдын Алексей Амбаев уран зураашаар хүдэлөө. Харин продюсерынь Ородой Кинематографистнуудай холбооной Буряадтахи таһагай түрүүлэгшэ, мэдээжэ найруулагша Баир Дышенов юм.

Тус киногой дүрые Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай зүжэгшэн, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Саяна Цыдыпова гүйсэдхэнэ. Хэзээ энэ кино арад зоной һонорто хүргэгдэхэ тухайнь мүнөө дээрээ дуулгагданагүй.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман