Соёл уралиг 10 nov 2020 802

Мүнөөдэр - Буряадай циркын түрэһэн үдэр

Буряадай цирк анхан байгуулагдаһаар тэбхэр 20 жэл мүнөөдэр гүйсэбэ.

Энэ ойн баярта зорюулагдаһан мультимедийна «9 һалаа»  гэжэ нэрлэгдэһэн этно-шоу онлайн аргаар ноябриин 29-дэ үнгэргэгдэхэ.

Буряадай цирк байгуулха талаар Ородой Холбоото Уласай Арадай артист Майдари Жапхандаев ехэ ажал ябуулжа, 2000 оной ноябриин 10-да Үндэһэтэнэй циркын һургуули-студи байгуулагдаһан юм. Мүнөө манай цирк Буряадай омогорхол болонхой. Энэ хугасаа соо цирк уласхоорондын, бүхэдэлхэйн олон тоото фестивальнуудта үндэр амжалта туйлаһан габьяатай.

Фото: minkultrb.ru