Соёл уралиг 18 nov 2020 393

​Буряадай залуу хатаршанай амжалта

© фото: Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай залуу зүжэгшэн Тимур Дымчиков бүхэроссиин мүрысөөнэй хоёрдохи шангай лауреат болобо.

Ородой Холбоото Уласта эмхидхэгдэдэг эгээл ехэ хэмжээнэй мүрысөөндэ К.С. Станиславскиин болон В.И. Немирович-Данченкын нэрэмжэтэ Москва хотын хүгжэмэй академиин театрай хатаршад, Н.И. Сацын нэрэмжэтэ хүүгэдэй хүгжэмэй театрай түлөөлэгшэд болон бусад орон доторнай мэдээжэ баледэй бүлэгэй хатаршад хабаадаһан байна.

Тимур Дымчиков 2015 ондо Буряад Уласай хореографическа колледж амжалтатайгаар дүүргэһэнэйнгээ удаа А.Я. Вагановай нэрэмжэтэ ородой баледэй академидэ һуралсалаа үргэлжэлүүлһэн намтартай. 2016 ондо түрэл театрайнгаа тайзан дээрэ анха түрүүшынхиеэ гаража, мүнөө болотор эндээл хүдэлнэ. Энэ багахан хугасаагай туршада «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель» болон бусад олон тоото зүжэгүүдтэ хатаржа, бэлиг талаангаа мүлиһэн юм. Зохёохы ажалдаа оролдосотой залуу зүжэгшэнэй абьяас бэлигые бүхэроссиин болон уласхоорондын мүрысөөнүүдэй шангууд гэршэлнэ.

Москва хотодо үнгэрһэн урилдаанай һүүлшын шатада Буряадай түлөөлэгшэ Людвиг Минкусын зохёоһон «Дон Кихот» гэһэн зүжэгһөө нэгэ хэһэг хатарһан байна.

«Иимэ үндэр хэмжээнэй мүрысөөндэ түрүүлээд байхадаа, түрэл театрайнгаа түлөө бахархан баярлан байнаб. Нэн түрүүн өөрынгөө багшада, уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Баярта Цырендоржиевич Дамбаевта баяр баясхалан хүргэнэб. Энэ хүнэй аша туһа сэгнэшэгүй, багшынгаа заабари бэлэдхэлээр лэ иимэ үндэр амжалта туйлабаб», – гээд, Тимур Дымчиков тэмдэглэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр