Соёл уралиг 9 mar 2021 737

​Буряад арадай үндэһэн хубсаһан тухай баримтата фильм буулгагдаа

Буряадай Үндэһэтэнэй музей уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр «Буряад дэгэл – арадай эрдэни дурасхал» гэһэн баримтата фильм бэлдээ.

Үндэһэтэнэй музейн хүдэлмэрилэгшэд алтан абдараа уудалжа, XIX-дэхи зуун жэлэй һүүл багай, ХХ-дохи зуун жэлэй эхинэй хоморой гэрэл зурагуудые, үндэһэн буряад хубсаһа, мүнгэн зүүдхэл тухай баримтата фильм буулгаа.

Буряад арадай заншалта хубсаһанай илгаа  тухай музейн хадагалагша  Любовь Филипповна Левитина хөөрэнэ. Фильм буулгахада, 70-һаа дээшэ экспонат хэрэглэгдээ. Амаршалгын үгэнүүдые Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Баяртуевна Дагаева болон Үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Анатольевна Бороноева хэлэһэн байна.

Үбэр Байгалай арадуудай Этнографическа музейн суглуулбари баһал баримтата фильмдэ оруулагдаа.

Фильм буулгагшад: Ольга Гатапова - продюсер; Сэсэг Санданова режиссёр; Сэсэг Санданова, Евгений Алексеев - операторнууд, Алдар Загдаев – гэрэлэй талаар уран зурааша, Тимур Баданов - режиссёрой ассистент. Хүгжэмэй талаһаа Ганцэцэг Болд болон "Shono" бүлгэм баримтата кино шэмэглээ. Алексей Раднаев, Татьяна Цыбикдоржиева болон Виктория Башкина гэгшэд фильмдэ хабаадаа.