Соёл уралиг 9 mar 2021 957

​​Буряадай рэпер «Евровиденидэ» хабаадаха дуушантай клип буулгаа

© фото: instagram.com/@manizha

Буряадай рэпер Тимур Бубеев «Евровиденидэ» хабаадаха дуушан Манижатай клип буулгаа. Долоон хоногой урид гараһан клип 750 мянга дахин хүнүүд хараһан байна. Тиихэдэ Manizha (Манижа Хамраева) «Евровидение-2021» гэһэн хэмжээ ябуулгада Ород гүрэниие түлөөлхэ гэжэ үсэгэлдэр мэдээжэ болоһон байна.

Нидерландын Роттердам хотодо байгша оной майн 18-һаа 22 болотор  Ahoy ареэдэ «Евровидение-2021» үнгэргэгдэхэ. Тус хэмжээ ябуулгада 41 гүрэнэй дуушад хабаадаха юм.

Манижа Далеровна Сангин Таджикистан уласта 1991 оной июлиин 8-да түрэһэн юм.  Ородой дуушан Manizha гээд мэдээжэ. 

Фото: instagram.com/@manizha