Соёл уралиг 16 apr 2021 502

Алдарта декабристын дурасхаалдаМүнөөдэр Сэлэнгын аймагай Новоселенгинск тосхондо Николай Бестужевай түрэһөөр 200 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээнүүд үнгэрнэ.
Декабристнуудай музейдэ Николай Александровичай уг гарбал тодорхойлһон түүхэтэ баримтанууд дэлгээгдээ. «Остров-сказка» гэжэ баримтата фильм харуулагдаха. Николай Бестужевай хүбүүн Алексей Дмитриевич Старцев тухай кино бэлдэгдээ. Тэрэ сагтаа ехэ эдэбхитэй, миллионер байһан хүн тухай ехэ һонирхолтой дансанууд, гэрэл зурагууд оруулагданхай.

Николай Александрович Бестужев Петербург хотодо 1791 оной апрелиин 13-да түрэһэн. Декабрист гэжэ мэдээжэ болоһон бэшэ, харин ехэ эрдэмтэй, түүхэ, уран зохёолнуудые шэнжэлэгшэ, аяншалагша, этнограф, уран зурааша, элбэд юумэ зохёогшо – аргагүй талаан бэлигтэй хүн байһан.
Декабристнуудай тоодо орожо, эрхэ сүлөөгөө хамгаалжа, тэрэнэйнгээ түлөө холын Буряад Орон руу сүлэгдэһэн. Тиибэшье эндэ ерээд байхадаа шэнэ хронометр,  хоёр голтой хүнгэн тэргэ зохёоһон. Бусадшье һонин, хүдөөгэй ажабайдалда тон хэрэгтэй зүйлнүүдые һанаһан габьяатай. Гадна Сибириин уларилай шэнжэ, газар дайдын хүдэлөөниие тодорхойлхо талаар аргагүй олон шэнжэлэлгэнүүдые хэһэн, арбус, тамхи таридаг байгаа. Нариин нооһотой хонидые үдхэхэ гэжэ ажал ябуулаа.
Селенгинскэдэ (мүнөө Новоселенгинск гэжэ нэрэтэй) 1855 оной май һарада нүгшэһэн.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult