Соёл уралиг 29 apr 2021 431

​Улаан-Үдэдэ «Арадай абдарһаа абтаһан дуунууд» гэһэн тоглолто үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Улаан-Үдэдэ «Арадай абдарһаа абтаһан дуунууд» гэһэн тоглолто гурбадахияа үнгэрхэ. Арадай баялигай алтан жасаһаа хори, хонгоодор, сартуул, сонгоол буряадуудай XVIII, XX зуун жэлэй эхинэй урданай дуунууд зэдэлхэ.

- Харагшад энэ тоглолто хүлеэн байдаг. Хэдэн зуун жэлнүүдтэ дуулалдажа байһан дуунуудай үгэньшье, хүгжэмыньшье онсо шухаг. Дуун бүхэн өөрын “шарайтай”, онсо маягтай. Буряад уласай арадай уран бүтээлэй түб соёлой яаманай дэмжэлгээр тус хэмжээ ябуулга 2017 онһоо үнгэргэнэ. Байгша ондо «РЦНТ Бурятия» гэһэн ютуб-каналда иимэл нэрэтэй видеопроект эхилээбди. Буряад уласай аймагуудаар ябажа, дуунуудай буулгабари хэһэн байнабди, - гэжэ уласай арадай уран бүтээлэй түбэй мэргэжэлтэр харагшадые тоглолтодоо хүлеэн байһанаа мэдүүлбэ.

Энэ үдэшэ Хэжэнгын аймагаар фольклорно экспедициин хэһэн ажал харуулагдаха, Захааминай аймагта буулгагдаһан дуунууд харуулагдаха.

Наһанай хизаарлалта 0+  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман