Соёл уралиг 11 may 2021 398

​«Буряад арадай заншалта хубсаһан» гэһэн үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Майн 15-да Үбэр Байгалай арадуудай Этнографическа музейдэ «Буряад арадай заншалта хубсаһан» гэһэн үзэсхэлэн «Ночь в музее» гэһэн акциин хэмжээндэ нээгдэхэ. Эндэ харагшад хори, сонгол, сартуул, хонгоодор, эхирит, булагадуудай заншалта хубсаһа хараха аргатай.

Арад бүхэнэй өөрсэ маяг заншалта хубсаһаар тайлбарилхаар байдаг. Үшөө тиихэдэ буряад арадай заншалта хубсаһан хадаа газар газараараа илгаатай. Угсаата арадаймнай буряад дэгэл ажабайдалдаа ехэ зохидоор таруулагданхай байгаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Жэшээнь, эхэнэрэй дэгэл хараад, хадамтай гү, хэды наһатайб, баян гү, али үгытэй айлай гэжэ хэлэхээр байһан.

Үзэсхэлэн бэлдэхын тула заншалта хубсаһа оёдог, уран зүүдхэлнүүдые бүтээдэг уран гартан хабаадуулагдаһан юм. 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман