Соёл уралиг 13 may 2021 1322

​Аюша Данзановай дурасхаалда баярай хэмжээ ябуулга Буряад Уласта үнгэргэгдэхэ

© фото: Кяхта-инфо.24 /7

Буряад Уласай Хяагтын аймагай Хилганта нютагта байгша оной майн 21-дэ Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Аюша Данзановай түрэһөөр 85 жэлэй ойдо зорюулан, баярай хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ.

Энэ үдэр баритон һайхан хоолойгоороо шагнагшадай дура буляаһан бэлигтэй дуушан Аюша Бимбаевич Данзановай дурасхаалай самбар нээгдэхэ. Удаань Хилгантын дасанда «Байгал» театрай болон Хяагтын аймагай арадай, жэшээтэ коллективүүдэй тоглолто үнгэргэгдэхэ.

Дуу, хатарай «Байгал» ансамблиин түүхэдэ Аюша Данзанов онсо һуури эзэлдэг. Тэрэ ород, буряад, украин, монгол дуунуудые хангюурдажа, тайзан дээрэ бэеэ абаха маягаараа, дулаахан миһэрэлээрээ харагшадайнгаа, шагнагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэл буляажа, мартагдашагүйгөөр хадуугдаа. Аюша Бимбаевич Киевэй болон Новосибирскын консерваторинуудые дүүргэжэ, «Байгал» ансамбльда болон дуу, хатарай Үбэр Байгалай сэрэгэй тойрогой ансамбльда олон жэлдэ хүдэлһэн юм.

Аюша Бимбаевич гүрэн дотороо, хари гүрэнүүдээршье ябажа, томо, бага тайзан гэжэ илгангүй, дуунуудаа гүйсэдхэжэл ябаа. Хэдэн зуугаад тоглолтонуудые үгэһэншье һаа, мэдээжэ дуушан тоглолто бүхэнэй урда түрүүшынхиеэ тайзан дээрэ гарахаа байһан мэтэ байгша һэн.  

Источник: Кяхта-инфо.24 /7

Фото: Кяхта-инфо.24 /7